શ્રી શનિદેવની આરતી
જય જય શ્રી શનિદેવ ભક્તન હિતકારી,
સૂરજ   કે   પુત્ર  પ્રભુ   છાયા   મહતારી,      
                                           જય જય૦

શ્યામ   અંક  વક્ર   દ્ર્ષ્ટ  ચતુર્ભુજા ધારી,
નીલામ્બર ધાર નાથ ગજ કી અસવારી,
                                           જય જય૦

ક્રીટ   મુકુટ શીશ સહજ દિપત હૈ સુપારી,
મુક્તન કી માલા ગલે શોભીત બલિહારી,
                                           જય જય૦

મોદક   મિષ્ટાન   પાન  ચઢત  હૈ સુપારી,
લોહા તિલ તેલ ઉડદ મહિષી અતિ પ્યારી,
                                           જય જય૦

દેવ  દનુજ ૠષિ  મુનિ  સુરત નર નારી,
વિશ્વનાથ ધરત ધ્યાન શરણ હૈ તુમ્હારી.
                                           જય જય૦


સુર્યાપુત્ર શનિદેવ મહારાજ ની જય...
શ્રી પંચદેવ સ્વામિનારાયણ મંદીર
મુ. ઘલુડી, વાયા- સાયણ, તા. કામરેજ, જી. સુરત.
ફોન ન - ૦૨૬૨૧ ૨૪૨૮૨૬
આટલુ કરો...


ઇમેલ દર્શન

ઇમેલ એડ્રેસ